გინდა გახდე?!  მაშინ ჭამე ის, რაც გინდა, დალიე ის რაც გინდა,ანუ
დ ა ი თ ვ ა ლ ე   კ ა ლ ო რ ი ე ბ ი

მთავარი ტეგი: ელკარნიტინი

კარნიტინი არის აზოტ შემცველი, დადებითად დამუხტული მოლეკულური იონი, რომლის ქიმიური ფორმულაა C7H15NO3 . მისი ბიოსინთეზი ძირითადად მიმდინარეობს ღვიძლსა და თირკმლებში, ამინომჟავა ლიზინიდან და მეთიონინიდან. მისი სინთეზისათვის აუცილებელია ასევე C ვიტამინი.

კარნიტინი არსებობს ორი სტერეოიზომერული ფორმით: L ფორმა ბიოლოგიურად აქტიურია, ხოლო D ფორმა ბიოლოგიურად არაა აქტიური.

როდესაც L კარნიტინი აღმოაჩინეს, ის მიაკუთვნეს B ჯგუფის ვიტამინებს, სახელწოდებით Bt, თუმცა დღეისათვის ის აღარ ითვლება ვიტამინად.